Propiedad de industrias

CzechTrade > Derecho > Propiedad de industrias
Aquí hay 3 secciones en las que hay 15 subsecciones
 
Visualizo compañías de 1 hasta 2, en total 2

Rejstřík patentových zástupců

Přehled patentových zástupců sdružených v Komoře patentových zástupců v ČR.

Úřad průmyslového vlastnictví

Základní informace; aktuality, Online databáze patentů a užitných vzorů, průmyslových vzorů, národních ochranných známek, mezinárodních ochranných známek, označení původu a zeměpisných označení v EU, seznam všeobecně známých ochranných známek, seznam ochranných známek prohlášených za proslulé, seznam zapsaných označení původu. Průmyslová práva, právo autorské a práva s ním související, systémy mezinárodního třídění, problematika průmyslového vlastnictví v EU a ve světě. Právní předpisy, mezinárodní smlouvy, judikatura.

Empresas checas

SELOS Magnetics, s.r.o. Imanes
ŘETĚZY VAMBERK spol. s.r.o. Elementos de acoplamiento
BEMA Lanškroun s.r.o. Materiales para empaquetar
MV Technik, s.r.o. Técnica de manipulación
Copyright © 2001 - 2019 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.