Exportación-Importación

CzechTrade > Instituciones > Exportación-Importación
Página:   1 2 siguientes
Visualizo compañías de 1 hasta 10, en total 16

Česká agentura na podporu obchodu/CzechTrade

Oficiální stránka vládní agentury na podporu exportu CzechTrade (CT). Export, poradenství, konzultace, informační služby, obchodní příležitosti, poptávky, nabídky, databáze, exportní manuály, statistiky, publikace.

Česká exportní banka, a. s. ( ČEB )

Česká exportní banka, a.s. ( ČEB ) je specializovanou bankovní institucí pro státní podporu vývozu. ČEB poskytuje financování vývozních úvěrů a finanční služby s vývozem související za podmínek zvýhodněných oproti podmínkám tržním, zejména z hlediska doby splatnosti závazků a výše úrokových sazeb.

Databáze tržních příležitostí (od Evropské komise)

Market Access Database - stránky Evropské komise obsahující databázi informací pro podporu marketingové činnosti (stránky spravuje Ředitelství pro vzdělávání a kulturu). Přístup na řadu informačních zdrojů týkajících se problematiky obchodu a podnikání v zemích EU, ale i v jinde ve světě. Konkrétně se jedná o databáze obchodních bariér (obchodní politika obecně, tarifní bariéry, netarifní bariéry), problematiku investic, databázi celních tarifů, exportní manuály, statistiky zahraničního obchodu členských zemí EU.

EU Machting

Program Evropské unie (EU) pro malé podnikání. Možnost hledání partnerů pro vytvoření úspěšné spolupráce mezi různými společnostmi, často z různých zemí. Zaměřeno v prvé řadě na sektory: 1) elektrotechnika, elektronika, osvětlení, průmyslová automatizace, komponenty; 2) technologie a servis pro dopravu a logistiku; 3) technologie a servis pro stavebnictví.

Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP)

Komerční pojištění krátkodobých úvěrů. Pojištění vývozních úvěrů se státní podporou (pojištění vývozních úvěrů, výrobního rizika, vývozních akreditivů, úvěrů na financování výroby, investic českých právnických osob v zahraničí, bankovních záruk za závazky vývozce).

Exportní klub CzechTrade

Klub sdružující české exportéry, platforma pro komunikaci mezi státní sférou a exportéry, spolupráce s proexportními institucemi, prohloubení spolupráce mezi proexportními institucemi, výměna exportních zkušeností, informace o exportních trendech, členové, odborní garanti, články v médiích, konferenční setkání, oborová setkání, proexportní politika, vstup do EU, značka, řízení vztahu se zákazníkem - CRM, vývozní aliance, Exportní cena DHL, vyhodnocení nejúspěšnějšího klienta CzechTrade.

Internetový strojírenský veletrh

Projekt Českých internetových veletrhů je koncipován jako fórum určené k představení českých firem potencionálním zahraničním partnerům s důrazem na vstup do EU. Nechce nahradit klasické veletrhy a výstavy; pouze doplnit. Veletrh spolupořádá vládní agentura na podporu obchodu CzechTrade společně se společností Czech Fair.

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Oficiální stránky Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Informace o organizaci a činnosti. Průmyslová a obchodní politika. Údaje o jednotlivých sektorech (průmysl, obchod, energetika, stavebnictví). Podpora podnikání. Zahraničněobchodní vztahy (např. seznam mezinárodních smluv v působnosti MPO, pracovníci obchodně ekonomických úseků ZÚ ČR v zahraničí, Česká centra). Příslušná legislativa. Analýzy a programy. Statistické údaje o zahraničním obchodu ČR. Vyhledávání v registru živnostenského podnikání.

Ministerstvo zahraničních věcí

Oficiální stránka Ministerstva zahraničí České republiky. Struktura, organizace a kontaktní informace ministerstva, oddělení veřejných informací. Zahraniční politika: členství ČR v mezinárodních organizacích, Organizace pro spolupráci a bezpečnost v Evropě, NATO, UNESCO, bezpečnostní strategie a koncepce zahraniční politiky ČR, zahraniční rozvojová pomoc, humanitární pomoc ČR, národní program přípravy ČR na členství v EU. Konzulární a vízové informace: Informace o podmínkách vstupu a pobytu občanů ČR v některých zemích světa. Diplomatické mise v zahraničí: velvyslanectví, stálé mise a stálá delegace. Zahraniční úřady v ČR, seznam zahraničních velvyslanectví a diplomatů, akreditovaných pro ČR.

Rozvojové středisko

Rozvojové středisko je podpůrným odborným pracovištěm Ministerstva zahraničních věcí ČR (MZV) v oblasti koordinace zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS). Zajišťuje informační servis pro firmy, neziskový sektor, studenty, sdělovací prostředky, veřejnost, školy, instituce či státní orgány a plní další související úkoly.
Página:   1 2 siguientes  

Empresas checas

Hotel Almond s.r.o. Hoteles de tres estrellas
Pavel Blažek, balicí stroje s.r.o. Máquinas de embalaje
DELTA X CZ s.r.o. Máquinas de un destino específico
Webac Vibro s.r.o. Proyectos y Producción de máquinas y equipos
Glass Sphere, s.r.o. Arte de vidrio
Copyright © 2001 - 2019 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.